27
Firma JEOL Ltd. se již dlouhou dobu zasazuje o ochranu životního prostředí. Od roku 2002  představujeme výrobní sortiment s ohledem na energie, přírodní zdroje, úsporu místa atd. Cílem je vyvíjet výrobky přátelské k životnímu prostředí. Tyto výrobky jsou navržené s ohledem na snížení zátěže životního prostředí  v každém kroku výrobního cyklu, od nákupu materiálu, výroby, distribuci, přes používání,  likvidaci a recyklaci.

Tento rok  se firma JEOL (EUIJROPE) SAS rozhodla podpořit ochranu včel a ochranu biodiversity sponzorováním dvou úlů.
Kolonie včelstev má zvýšenou proporci úmrtnosti: 30% každý rok po zimě. Hlavními důvody jsou: pesticidy, nedostatek potravy & patologické jevy. Díky opylování jsou včely hlavními aktéry v ochraně biodiversity a zdrojů potravy. Dalším faktem je, že podporují zachování až  80% botanických druhů na zemi, což je více jak 1/3 naší potravy, která závisí na opylení.

Sponzorováním 2 včelích úlů chce JEOL aktivně konat. Úly byly postaveny 21. března na zahradě firmy JEOL (EUROPE)SAS v Croissy-sur-Seine. Včely byly přivezeny  do úlů 6. dubna a královna je nyní  usazena  (jak vysvětluje video). Těšíme se na med, který budeme stáčet a o který se s Vámi rozdělíme.
   

> JEOL aktivity pro životní prostředí (2015)