13

Virus Hepatitidy typu C (VHC) je znám od roku 1989, ale nikdy nebyl zobrazen pomocí mikroskopie, nicméně dostupná data byla získána pomocí molekulární biologie. Vysvětlení vychází z faktu, že VHC se objevuje na jednoduché molekule lipidu, takže jeho přímé pozorování je velmi obtížné. Po více jak 25 letech výzkumu vědeckou komunitou platformy elektronové mikroskopie  na univerzitě “l’Université de Tours “ ve Francii, část  INSERM, byly pořízeny  první obrázky VHC  pomocí  JEOL Transmisního Elektronového Mikroskopu (TEM) při 120 kV.Tento virus objevili Dr. Jean-Christophe MEUNIER a pan Eric Pivier (viz foto).

Snímek VHC získaný poprvé  od  jeho objevení  v roce 1989Pan Eric Pivier a dr. Jean-Christophe MEUNIER

Více informací na: