19

JEOL Ltd. (Prezident Gon-emon Kurihara) oznámil dne 4. ledna 2016 uvedení na trh nového transmisního mikroskopu JEM-F200. Tento transmisní elektronový mikroskop je zcela novým typem multifunkčního transmisního elektronového mikroskopu se studenou katodou, který pracuje v rozpětí  20 – 200 kV.

JEM-F200 (zkráceně „F2“) je nekorigovaný transmisní elektronový mikroskop využívající studenou katodu, na který lze nainstalovat velké množství přídavných zařízení – nejen nejnovější kamery (CMOS vysokorychlostní kamery, kamery s přímou detekcí), ale také různé typy STEM detektorů, vysoce citlivý EDS (s velkým pevným úhlem), EELS,  ale i různé typy speciálních in-situ držáků (kryo, chladící držáky, držáky pro atmosférické zobrazování tekutin a plynů) a dále umožňuje i nové techniky jako EDS tomografii a precesní elektronovou difrakci.

JEOL tímto modelem pokračuje ve vývoji úspěšné řady transmisních elektronových mikroskopů s maximálním urychlovacím napětím do 200 kV. Tyto mikroskopy s vysokým rozlišením se staly multifunkčními přístroji, které se používají pro celou řadu aplikací - od vědeckého výzkumu na univerzitách, až po vývoj výrobků a kontrolu kvality v soukromém sektoru.

Základní charakteristiky:

1.     F2 obsahuje  zcela novou generaci studených katod (tzv. Typ « Flash & Go »)

JEM-F200 obsahuje elektronové dělo se studenou katodou s emisí elektrickým polem. Toto elektronové dělo garantuje vysokou stabilitu, vysoký jas a veliké energetické rozlišení.

 

2.      Elegantní konstrukce

 Nové, intuitivní uživatelské rozhraní je speciálně navržené pro analytickou   

 elektronovou mikroskopii.

 

3.     Skvělá mechanická a elektrickou stabilita.

 

4.     Zdokonalený rastrovací systém JEM-F2 obsahuje nový skenovací systém, který  zabezpečuje STEM-EELS v širokém poli.

 

5.     Piko posuv stolku

 

JEM-F2 používá piko posuv stolku, který je schopen posouvat stolek v pikometrových    krocích  bez piezo pohonu a pohybovat se zobrazenou plochou v širokém dynamickém rozsahu od celé mřížky se vzorkem až po obrázky velikosti atomů.

6.  SPECPORTER (automatický systém pro vkládání/vysouvání držáku vzorků)

Vkládání/vysouvání držáku vzorků se považovalo za obtížnou část celé operace, především pro začátečníky.

JEM-F200 obsahuje nové zařízení, SPECPORTER, které umožní vkládání a vysouvání držáku vzorků.

Umístěním držáku vzorku do daného místa a aktivací funkce SPECPORTER jediným

 

 

kliknutím je  zaručeno bezpečné vkládání/vysouvání držáku.

7. Duální SDD

JEM-F200 umožňuje simultánní nainstalování dvou vysoce citlivých SDD detektorů s velkým pevným úhlem (1,7 sr).

SDD se zvýšenou citlivostí umožňuje rychlou EDS analýzu při minimálním poškození vzorku.

8. Přátelský vůči životnímu prostředí

      21. konference o klimatu (COP21) v Paříži klade důraz na snižování dopadu vlivu oxidu uhličitého. Transmisní elektronový mikroskop F2 je díky svému ekologickému provozu (spotřeba elektrické energie studené katody  je 5x nižší než u Schottkyho katody) šetrný  k životnímu prostředí a tímto přispívá k redukování CO2.

9. Hlavní Specifikace

 

Rozlišení*

TEM bodové rozlišení: 0,19 nm

STEM-HAADF: 0,14 nm

Elektronové dělo

Elektronové dělo se Schottkyho katodou nebo se studenou katodou semisí elektrickým polem

Maximální urychlovací napětí

200 kV

Volitelné příslušenství

Energiově dispersní rtg. spektrometr (EDS), EELS, digitální kamera

* Studená katoda – UHR (Ultra High Resolution) konfigurace