• Leaky lamp tungsten dendrites
  • JEM-ACE200F
  • Electron microscopy laboratory inauguration
  • NMR spectrometer installations


1.55Å resolution on the CRYOARM !
1.55Å resolution on the CRYOARM !
> přečíst

A new high thoughput analytical electron microscope > přečíst

Vítejte na stránkách JEOL (EUROPE) SAS. JEOL je hlavním světovým výrobcem rastrovacích elektronových mikroskopů (REM), transmisních elektronových mikroskopů (TEM), přístrojů pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii, hmotnostních spektrometrů, NMR spektrometrů atd...

JEOL dodává přesná a adaptovaná řešení  šitá na míru pro naše zákazníky, a to  od rutinních analýz až po velmi sofistikované analýzy ve všech oblastech vědy.